LEER-KRACHT

AD HELPT SCHOLEN EN BEDRIJVEN DIE DE TRANSITIE WILLEN MAKEN NAAR HET NIEUWE LEREN. WIE IN SLAAP IS GEWIEGD, SCHUDT HIJ WAKKER MET EEN VERHELDERENDE WORKSHOP OF LEZING. DAARNAAST STIMULEERT EN BEGELEIDT HIJ HET CREATIEVE PROCES DAT DAAROP VOLGT.

Ónderwijs of onderwíjs?

Leren is leuk! Zeer leuk! Jammer genoeg zijn veel scholen plaatsen waar niet met goesting wordt geleerd. Waarom? Er moet heel veel, er mag weinig. Dat kan ook andersom. Autonomie of zelfbeschikking is cruciaal voor motivatie. Geef mensen het recht om te beslissen over hun eigen leertraject en de goesting om te leren komt vanzelf. 

Creëer leeromgevingen waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Leer jongeren methodieken aan om hun creativiteit aan te scherpen. Geloof dat leren niet start bij eindtermen of leerplandoelen, maar bij nieuwsgierigheid, passie en motivatie. Stap af van huiswerk, toetsen en examens als leidraad. We hebben de gewoonte om succes af te meten aan hoe goed we presteren op tests. Het is hoog tijd dat we succes afmeten aan hoe goed we ons voelen bij de dingen die we doen. Passie, motivatie en goesting zijn echter niet zo makkelijk te meten en dat vinden we lastig. Laat interesse en talenten de leerweg bepalen.

Durf vraagtekens te plaatsen bij de zin of onzin van diploma’s. Innovatieve bedrijven werven steeds vaker mensen aan op basis van hun competenties, talenten en passie, niet omwille van hun diploma. Mensen leren zeer veel, vooral ook buiten de schoolmuren. Dat wordt vaak niet vertaald in een diploma. Validatie van die kennis, competenties en ervaring door werkgevers, collega’s, mensen in je netwerk … vertelt vaak meer dan een diploma.  

Creativiteit als motor voor het leren 

Creativiteit is het vermogen om buiten de platgetreden paden te denken, om oplossingen te vinden voor problemen en iets nieuws te bedenken. Dat vermogen wordt vakkundig de nek omgewrongen in het grootste deel van onze scholen. En dat is jammer, want heel veel leerkrachten geven les met hart en ziel en willen het beste voor hun leerlingen. Alleen ligt hun focus verkeerd. Niet verwonderlijk als je weet dat de meesten onder hen zelf op de ‘klassieke’ manier naar school zijn gegaan en nooit iets anders hebben gekend. Van de informatierevolutie was in hun jeugd nog geen sprake. De school was de plek bij uitstek voor het vergaren van kennis. Dat is op korte tijd enorm veranderd. Iedereen beschikt over een gigantische hoeveelheid informatie, één klik of swipe verwijderd.

We moeten ons onderwijs drastisch aanpassen aan die veranderde informatiestroom. Gaan we écht onze kinderen onderwijs van het vorige millennium opdringen of gaan we het roer omgooien en van onze scholen weer plaatsen maken waar met goesting geleerd wordt? 

Weg dus met overdreven aandacht voor leerplandoelen, toetsen en examens. Terug naar wat echt belangrijk is: elk kind zijn talent helpen ontdekken en ontwikkelen, met creativiteit als belangrijkste grondstof. 

Rock-‘n-roll

Als we deze broodnodige evolutie laten afhangen van politieke beslissingen komen we er niet. Het politieke getouwtrek en ongenuanceerde zwart-wit-voorstellingen over zoiets belangrijks als onderwijs doen pijn. Ze dienen de goeie zaak niet. Integendeel. De veelbelovende onderwijsvernieuwing wordt al gekortwiekt voordat ze gestart is. Dat is jammer, want daardoor zal de broodnodige innovatie onvoldoende worden doorgevoerd.

Hoed af voor landen, bedrijven en scholen met visie en (politieke) moed waar werk wordt gemaakt van échte innovatie, met oog voor talenten, autonomie en probleemoplossend denken.

De opkomst van de rock-‘n-roll was geen overheidsbeslissing. Échte onderwijsinnovatie zal vanuit de basis ontstaan:

  • vanuit leerkrachten met een hart voor leren en hun leerlingen;
  • vanuit ondernemers met innovatieve ideeën;
  • vanuit leerlingen die zelf willen beslissen over hun leertraject;
  • vanuit mensen die beseffen dat je levenslang leert én steeds meer buiten de schoolmuren.

CONTACTEER ME

Vragen? Dromen? Wensen? Contacteer me via onderstaande gegevens of vul dit formulier in.