LEER-KRACHT

AD HELPT SCHOLEN EN BEDRIJVEN DIE DE TRANSITIE WILLEN MAKEN NAAR HET NIEUWE LEREN. WIE IN SLAAP IS GEWIEGD, SCHUDT HIJ WAKKER MET EEN VERHELDERENDE WORKSHOP OF LEZING. DAARNAAST STIMULEERT EN BEGELEIDT HIJ HET CREATIEVE PROCES DAT DAAROP VOLGT.

Onderwijs, het kneusje van de klas?

Ons onderwijs is al te vaak niet meer mee met zijn tijd. Er wordt ontzettend veel energie en tijd geïnvesteerd in zinloze dingen. Dat is nefast voor het welbevinden van onze kinderen, voor hun creatief denkvermogen, hun nieuwsgierigheid, hun zelfredzaamheid en hun talentontwikkeling. 

Hoe dan wel?

Wat moet anders? Creëer leeromgevingen waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Leer jongeren methodieken aan om hun creativiteit aan te scherpen. Geloof dat leren niet start bij eindtermen of leerplandoelen, maar bij nieuwsgierigheid, passie en motivatie. Stap af van huiswerk, toetsen en examens en durf serieuze vraagtekens te plaatsen bij de zin of onzin van diploma’s. Innovatieve bedrijven werven steeds vaker mensen aan op basis van hun talenten en passie, niet omwille van hun diploma. 

De prestatiedruk ligt ontzaglijk hoog, niet alleen in onze scholen, ook in sportclubs en bedrijven. We hebben de gewoonte om succes af te meten aan hoe goed we presteren op tests. Het is hoog tijd dat we succes afmeten aan hoe goed we ons voelen bij de dingen die we doen. Passie, motivatie en goesting zijn echter niet zo makkelijk te meten en dat vinden we lastig. 

Het antwoord? Creativiteit! 

Creativiteit is het vermogen om buiten de platgetreden paden te denken, om oplossingen te vinden voor problemen en iets nieuws te bedenken. Dat vermogen wordt vakkundig de nek omgewrongen in het grootste deel van onze scholen. En dat is jammer, want heel veel leerkrachten geven les met hart en ziel en willen het beste voor hun leerlingen. Alleen ligt hun focus verkeerd. Niet verwonderlijk als je weet dat de meesten onder hen zelf op de ‘klassieke’ manier naar school zijn gegaan en nooit iets anders hebben gekend. Van de informatierevolutie was in hun jeugd nog geen sprake. De school was de plek bij uitstek voor het vergaren van kennis. Dat is op korte tijd enorm veranderd. Iedereen beschikt over een gigantische hoeveelheid informatie, één klik of swipe verwijderd. We moeten ons onderwijs drastisch aanpassen aan die veranderde informatiestroom. Gaan we écht onze kinderen onderwijs van het vorige millennium opdringen of gaan we het roer omgooien en van onze scholen weer plaatsen maken waar met goesting geleerd wordt? 

Weg dus met overdreven aandacht voor leerplandoelen, toetsen en examens. Terug naar wat echt belangrijk is: elk kind zijn talent helpen ontdekken en ontwikkelen, met creativiteit als belangrijkste grondstof. 

Rock-‘n-roll

Als we deze broodnodige evolutie laten afhangen van politieke beslissingen komen we er niet. De veelbelovende onderwijsvernieuwing bleek een maat voor niets. De ‘nieuwe eindtermen’ die er zitten aan te komen, beloven al niet veel beter. Hoed af voor landen, bedrijven en scholen met visie en (politieke) moed, waar standaardtesten, huiswerken en eindrapporten worden afgeschaft en werk wordt gemaakt van échte innovatie.

De opkomst van de rock-‘n-roll was ook geen overheidsbeslissing. En zo zal echte onderwijsinnovatie ook vanuit de leerkrachten zelf ontstaan. Verandering en weerstand gaan hand in hand. Wie wil innoveren botst tegen muren. Koppigaards zetten door en slagen erin om stap voor stap, mens na mens te overtuigen, zonder rem.

CONTACTEER ME

Vragen? Dromen? Wensen? Contacteer me via onderstaande gegevens of vul dit formulier in.