INNOVATOR

Innovatie is noodzakelijk voor bedrijven, overheden, scholen, verenigingen én individuen. Stilstaan is achteruitgaan is een veelgebruikte oneliner die de nood aan constante innovatie treffend verwoordt. Innovatie is niet één of ander hip managementbegrip. Innovatie is van alle tijden. Zo niet holden we nog steeds in dierenvacht met een knots achter mammoeten aan.

Velen zijn van nature behoudsgezind. Verandering roept weerstand op omdat het onbekende twijfel en onzekerheid met zich meebrengt. Maar weerstand is ook nuttig. Heb je een, naar jouw mening, revolutionair idee, maar ondervind je geen weerstand? Dan is je idee toch niet zo innovatief als je misschien wel dacht.

Een uitgekiende innovatie- én communicatiestrategie helpt je om je innoverende ideeën in de praktijk te brengen

TIP ÉÉN: GEEF RUIMTE AAN CREATIVITEIT.

Innoveren is leren. Leren start bij goesting, motivatie en nieuwsgierigheid. Combineer dat met toegang tot informatie en de mogelijkheden zijn eindeloos. Het komt er voor bedrijven, overheden, scholen en verenigingen dus op aan om een cultuur te installeren die innovatie stimuleert en niet in de weg staat. Innovatie als deel van het DNA van je bedrijf. Al te vaak blijken procedures, patronen of bureaucratische maatregelen creativiteit vakkundig de nek om te wringen. Innovatie start bij creatieve ideeën, meestal niet aan de top maar ergens anders in het bedrijf, de school of vereniging. Een innovatief en succesvol beleid begint bij CEO’s, directieleden en voorzitters die zich daarvan bewust zijn en ruimte geven aan creatieve denkers om hun ideeën in de praktijk te brengen. 

TIP TWEE: WEES GEDULDIG.

Ruimte geven aan creatievelingen is een must om innovatie mogelijk te maken. Daarna komt het erop aan om de vrijgekomen ruimte niet in te vullen met andere procedures en regeltjes. Om creativiteit en innovatieve ideeën te kunnen laten ontstaan en groeien is ruimte en flexibiliteit nodig. Dat ligt vaak moeilijk omdat er op korte termijn meestal nog geen resultaat zichtbaar is. Innovatie heeft tijd nodig. Aandeelhouders, werkgevers en werknemers (in bedrijven), inwoners en kiezers (bij overheden) en ouders, collega’s en leden (in scholen en verenigingen) zijn vaak ongeduldig en zeer kritisch. De juiste communicatie over de te volgen innovatieve strategie is dan onontbeerlijk om niet alleen de ruimte maar ook de tijd te krijgen die creatieve ideeën nodig hebben om te groeien.

TIP DRIE: STIMULEER CREATIEF DENKEN.

Innoveren kan je leren. Je hebt de eerste twee tips ter harte genomen en ruimte én tijd gecreëerd voor innovatie. Nu komt het erop aan creativiteit te stimuleren. Daarvoor zijn verschillende methodieken bruikbaar, elk met als gemeenschappelijke basis: patroondoorbrekend denken. Iedereen kan creatieve oplossingen bedenken, als je de juiste methodiek weet te gebruiken. Improvisatie- en andere technieken kunnen helpen om patronen en vaste denkgewoonten te doorbreken.

TIP VIER: ONTWIKKEL INNOVATIESTRATEGIEËN.

Een creatief idee is één. Dat idee verder ontwikkelen en in de praktijk of op de markt brengen is twee. Een uitgekiende strategie is dan onmisbaar. Een vaste succesformule is er niet, methodieken om tot innovatieve strategieën te komen wel. De kunst is om in die strategie alle stemmen te laten horen, óók die van de behoudsgezinden, realisten en criticasters, zodat iedereen mede-eigenaar wordt van jullie product of idee.

TIP VIJF: DURF MISLUKKEN.

Innoveren en mislukken gaan hand in hand. Een uitvinding is niet innovatief genoeg als het vooraf honderd procent kans op slagen heeft. Het leven is aan de durvers. En daar hoort de kans op een mislukking bij.

 

CONTACTEER ME

Vragen? Dromen? Wensen? Contacteer me via onderstaande gegevens of vul dit formulier in.